InfokasV3

beheerdershandleiding

 • omzetgegevens
 • openstaand
 • crediteren
 • snelstart
 • voorraad beheren
 • voorraad telling
 • lijst naar kladblok
 • lijst naar excel
 • web etalage
 • webshop koppeling
 • cadeaubon
 • spaarkaart
 • kortingkaart
 • kortingsgroepen
 • bonlogo en coupon
 • mailing
 • gebruikers
 • backup / exporteren
 • importeren
 • variabelen
 • systeem functies
 • sjabloon
 • filiaal
 •  

  hoofdmenuzoeken
  Infobits Home pagina
  Infokas Downloaden
  Infobits Helpdesk
  infokasv3 kassasoftware variabelen print deze pagina
  instellingen voor klant en artikelnummers, functietoetsen, btw code, factuur bedrag, ...

  adrNummer Bij nieuw adres zoeken naar het eerste vrije nummer vanaf dit getal.

  adrNummerEan J/N Maak van adrNummer een geldige Ean8 of Ean13 code.

  AfzTekst Komt bij het printen van een (groot) adreslabel voor het afzender adres. Dymo Label 99012, Zebra 7x5 t/m 10x15.

  ArtExtern Koppeling naar een extern artikel bestand, database of link. Bijvoorbeeld de ISBN grabber om op basis van het ISBN nummer titel en uitgever informatie op te halen

  artNummer Bij nieuw artikel zoeken naar het eerste vrije nummer vanaf dit getal.

  artNummerEan J/N Maak van artNummer een geldige Ean8 of Ean13 code.

  AutoMemo Naam van de opgeslagen Memotext die dan bij elke verkoop automatisch in het memoveld word geladen.

  Avery Label Instelling voor het afdrukken van adres en artikel labels met behulp van Avery A4 etiketvellen. Instellingen zie ook Avery Labels printen.

  Avery Printer Soms geeft het printen van labels via de Adobe Preview een slecht resultaat, in dat geval hier de exacte naam van de printer opgeven om rechtstreeks naar de printer af te drukken.

  AveryBarcodeHeight%
  AveryBarcodeWidth%
  Instellingen voor het printen van de barcode op Avery labels (Default 100%). 120% = groter, 90% is kleiner. Vanaf versie 3.3.0

  AveryCode93Height
  AveryCode93Ratio
  AveryCode93WideBar

  Instellingen voor het printen van de Code93 barcode op Avery labels (Default 23,10,22). Niet meer van toepassing vanaf versie 3.3.0

  AveryEanHeight
  AveryEanRatio
  AveryEanWideBar

  Instellingen voor het printen van de Ean8 en Ean13 barcode op Avery labels (Default 60,16,22). Niet meer van toepassing vanaf versie 3.3.0

  AveryOffset (50-500) De afdruk positie en marge van een Avery label vergroten of verkleinen.

  Bank-IBAN
  Bank-SWIFT
  Tekst op factuur en offerte, afhankelijk van lay-out nummer.

  BankTekst Deze tekst wordt gebruikt op lay-out 153.

  BarAantal Het aantal van de laatst afgedrukte barcode label.

  BedragOpNaam Bij verkopen vanaf dit bedrag een melding als er geen klant geselecteerd is.

  BonCoupon J of N, wel of geen coupon onder aan de kassabon.

  BonCutterN Instelling voor snijmes bij een niet 100% compatible Epson bonprinterbonprinter, Nx = Niet, Fx = Full Cut, Px = Partial Cut, Ex = EscPos (Line-Mode). De x staat voor het aantal regels,, voorbeeld P4 = 4 regels doorschuiven, daarna snijden.
  De N waarde hangt af van het KassaId (meerdere kassa's in één database).

  BonEuroN Ascii code voor het Euro € teken op de kassabon (afhankelijk van de printer) probeer 128 of 213 of 238 of 69 of ..
  De N waarde hangt af van het KassaId (BonEuro1 = kassa1, BonEuro2 = kassa2).

  BonFontHeaderN De fontgroote van regel 1 van een kassabon zonder logo. Waarden: 0 tot 9, 0 = grootste, 9 is kleinste. Het exacte formaat hangt af van het merk en model bonprinter.

  BonFontSizeN De fontgroote van de regels 2 t/m einde bon. Waarden: 0 tot 9, Bij waarde 0 wordt de fontgrootte door het lay-out bepaald. Bij instelling op b.v. 5 worden alle regels in font grootte 5 geprint. Het exacte font formaat hangt af van het merk en model bonprinter.
  Zie ook bon lay-out selecteren.

  Bonlijn Scheidingslijn op de kassabon.

  BonRegelX 100 is standaard, < 100 verder naar links printen, > 100 = verder naar rechts. (Voorbeeld Star TSP700 BonOffsetX1 = 120)

  BonPrnTypeN (Page-Mode): 1 = Epson TM-U2xx, 2 = Epson TM-T88xx, 3 = UUBar TM200i, 4 = Epson TM-U950 (Journaalprinter), 5 = Star TSP 600-700, 6 = UUbar TM200p en TM200u, 7 = TTF ProFont, 8 = TTF BitStream, 9 = Star SP2000 serie, 10 = Star ECO TSP-100
  (Line-Mode): 52 = UUBar TM-58, 53 = Epson TM-U2xx, 54 = Epson TM-T88xx, 55 = UUBar TM200u 3.x32 en 3.x64 driver, 56 = UUBar TM200+U 3.x32 en 3.x64 driver
  De N waarde hangt af van het KassaId (BonPrnType1 = Type printer aan kassa1, BonPrnType2 = Type printer aan kassa2).

  BonRegelY 100 is standaard, < 100 minder witruimte tussen de regels , > 100 = meer witruimte. (Voorbeeld Epson TM-U950: BonOffsetY1 = 104)

  BonSpaar Het spaarsaldo van de klant op de kassabon.
  Zie ook spaar systeem.

  BonText n Tekst regel op de kassabon gebruik afhankelijk van lay-out nummer.

  BonUploadType Voor het uploaden van bonlogo in het NVram van een bonprinter, standaard is 1. Bij sommige Star printers instellen als 2.

  BtwCode De standaard Btw code, 0 = geen, 1 = excl. laag, 2 = excl. Hoog, 3 = incl. Laag en 4 = inclusief Hoof Btw.

  BtwTekst Deze tekst wordt gebruikt op lay-out 153.

  CancelOfferteNaOpslaan Na opslaan van een offerte het verkoopscherm wissen.

  CapiId n Status code van de ISDN adapter voor nummerherkenning.

  cdFoonCode Code voor de (ISDN Capi) koppeling naar de cdFoon CD.

  DatumFormaat Datum weergave op factuur en offerte, standaard: dd-MM-yyyy.

  DeelnemerDagen Aantal dagen dat een klant lid is van een kortingsgroep, standaard 365. Hierna volgt de melding 'Lidmaatschap van de groep is verlopen.' Minimum waarde 30, maximum 1900 (= meer dan 5 jaar).

  DisplayComHS De 'Handshake' instelling van de ComX poort.
  Waarden: 0 = None, 1 = XOnXoff, 2 = Rts, 3 = RTSXOnXOff.

  DisplayComPoortN De seriële com poort waarop het klantendisplay is aangesloten. (Een USB Klanten display maakt een virtuele com poort aan.) Waarden 0 t/m 16, 0 = geen display, 1 = Com1, 2=Com2 etc.
  De N waarde hangt af van het KassaId (DisplayComPoort1 = Display aan kassa1, DisplayComPoort2 = Display aan kassa2).

  DisplayComSpeedN Baudrate instellingen van de ComX poort. Standaard '9600,N,8,1'.
  Waarden: '4800/9600/19200/38400/57600/115200' , 'E/M/N/O/S ', '7/8', '1/2'.
  Voorbeelden: '4800,E,7,2' - '19200,N,8,1'

  DisplayOnTop Het venster van het klantendisplay altijd 'On Top' rechts boven, hierdoor is bijvoorbeeld het wisselgeld voor de verkoper nog zichtbaar als het programma weer terug in het verkoop scherm is.

  DisplayText Deze tekst op het klantendisplay 60 seconden na de laatste handeling.

  DisplayTextSpeed De scrol snelheid van de tekst op het display, instelling = 100 ~ 200.

  DisplayTypeN Het Type display, 0 = 'Generic', 1 = Epson Dm101 compatible, 2 = ICD2002 compatible, 3 = UUBar USB klantendisplay.

  DymoLabel Het type label dat gebruikt wordt, 11354, 11354P (barcode dwars), 11352, 11352P,11355 en 11353. Zie ook Dymo labels. Niet meer van toepassing vanaf versie 3.3.0

  ExportArtFac Van elke verkoop een .csv dump maken met artikelnummer.

  ExportVerzend Van een verkoop een .xml verzend document maken. Bijvoorbeeld om bij myParcel een verzend opdracht te importeren.

  F1 .. F24 Functietoetsen, F13 = Shift F1. Te programmeren met veelgebruikte zoekcode's, merknamen of zelfs een login code.
  Tijdens de uitverkoop kan korting gegeven worden ongeacht kost en minprijs met %nnMAX b.v. %50MAX.

  FactuurStatus op Datum J/N Afhankelijk van de gekozen lay-out. Bij het printen de status van de factuur (Zie FakStatus 1 - 10) afhankelijk van het aantal dagen (Status = J) of afhankelijk van het aantal keer (herinnering) printen (Status = N), 2e keer printen = kopie factuur, 3e keer = herinnering...

  FactuurStatusDagen Afhankelijk van de gekozen lay-out en FactuurStatus op Datum = J. Voorbeeld 1|30|45|60 : na 1 dag = kopie factuur, na 30 dagen = herinnering, na 45 dagen = 2e herinnering, na 60 dagen is aanmaning.

  FakStatus 1 -10 Afhankelijk van de gekozen lay-out en of de verkoop openstaat de ingestelde tekst op de factuur. Voorbeeld: Status1 = Factuur, Status2 = Kopie Factuur, Status3 = Herinnering, Status4 = 2e Herinnering, Status5 = Aanmaning.

  FakText n Tekst regel op de factuur of pakbon gebruik afhankelijk van lay-out nummer.

  FactuurBedrag Bij verkopen vanaf dit bedrag is het mogelijk om automatisch een factuur of pakbon te printen.
  Zie ook printers configureren.

  FiliaalUpload Instelling voor het updaten van de artikellijst en het interfiliaal verkeer.

  HoogBtw Het hoge BTW tarief 21% voor Nederland en België (tot 01-10-2012 19% voor Nederland).

  JpgFormaat
  JpgRatio
  Afmeting van de artikel afbeelding in pixels, b.v. 400 pixels. In combinatie met de JPG Ratio wordt een afbeelding van 800x600 pixels opgeslagen als 400x300 jpg. Een JPG van 500x500 wordt 'Fit-In' aangepast aan de 400x300 verhouding (dus witte rand links en rechts).

  JpgMini Afmeting van de artikel miniatuur (thumbnail) afbeelding in pixels.

  KlantNulNr Als er geen klant is geselecteerd dan wordt dit nummer (of deze text) als klantnummer op de bon geprint.

  KlantNulTxt Als er geen klant is geselecteerd dan wordt deze text als klantnaan op de bon geprint.

  KlantPasDagen Het aantal dagen dat een klantpas geldig is, standaard 365 = 1 jaar.

  KopieLaatsteAlleVelden Bij het kopieren van een artikel de basis velden (N) of alle velden kopieren (J).

  LaagBtw Het lage BTW tarief 6% voor nederland.

  LaatsteFactuur Het nummer van de laatst gemaakte factuur, verder geen functie.

  LaatsteOfferte Het nummer van de laatst gemaakte offerte, verder geen functie.

  LabelAntwoord Zie LabelText en LabelVraag.

  LabelForceerEan8 Bij het printen van een artikel label een EAN8 barcode afdrukken, als het artikel geen geldig EAN8 nummer heeft dan een unieke EAN8 code aan het artikel koppelen.

  LabelNaVoorraad Na het wijzigen van de voorraad hetzelfde aantal labels printen. J=Ja N=Nee.

  LabelText Text op artikellabel onder de barcode.
  Voorbeelden voor #ARTNUMMER#, #ARTTEXT# en #VRAAG# op de pagina voorraad beheer.

  LabelVoorkeurEan Bij het printen van een artikel label de voorkeur geven aan een Ean8 of Ean13 barcode (als het artikel meerdere nummers / barcodes heeft).

  LabelVraag Voorwaarde: in de variabele LabelText staat #VRAAG#. Bij het printen van een artikellabel deze vraag stellen, het antwoord afdrukken onder de barcode en opslaan in de variabele LabelAntwoord als voorstel-antwoord bij het volgende label. Voorbeeld: Pakbon nummer? Houdbaar tot?

  LaCode n Code voor de aansturing van de kassa lade, S=Solenoid (Epson), C=Control Code, T=TSP (Star), N=Niet openen. Solenoid is standaard.
  De n waarde hangt af van het KassaId (meerdere kassa's in één database).

  LaOpenWisselgeld Kassa lade openen voor het printer van de bon.

  LicNummer Uw licentie nummer.

  lPakbon Het pakbon nummer van het laatste artikellabel bij gebruik van lay-out 7, verder geen functie.
  Zie ook voorraad beheer.

  MagazijnLaatsteBon Het laatste BonNummer van de laatste magazijnlijst. Zie MagazijnLijstType.

  MagazijnLijstSorteer De magazijnlijst sorteren op : [Merk, Groep, Type], [Groep, Merk, Type], [Merk, Type], [Merk, Nummer, Type], [Merk, Type, Nummer]

  MagazijnLijstType De magazijnlijst maken op [Datum] of [BonNummer]. Een magazijnlijst is een lijst met artikelen die verkocht zijn maar nog wel op voorraad. Deze lijst wordt gebruikt om artikelen vanuit het magazijn naar de winkel te halen.

  MaxKasVerschil Bij maximale verschil tussen de telling en het bedrag dat in kas hoort te zitten.

  maxRecord Het maximaal aantal regels in de artikel of adres lijst, hoe meer regels hoe langzamer een zoekopdracht, standaardwaarde = 100. Gebruik bij de artikelijst eventueel de funktie 'Alle artikelen weergeven'.
  Geef bij de zoekopdracht het commando !MAX (b.v. zoek op artikel 'Fuji !MAX' of klant '@janssen !MAX' om eenmalig meer dan 100 resultaten te krijgen.

  MaxVerkoopKg Maximale gewicht per verkoop. Vuurwerk optie. Per klant mag niet meer 10kg per persoon per keer verkocht worden.

  MeldKlantPas Bij het selecteren van een klant in het verkoopscherm een melding dat de klant een geldige klantpas heeft.

  MeldPasVerlopen Bij het selecteren van een klant in het verkoopscherm een melding dat de klant een verlopen klantpas heeft.

  MinPercentage Bij het importeren van prijslijsten zonder Minimum Prijs wordt dit percentage gebruikt om de prijs uit te rekenen.

  MinPrijsAfronden Bij het importeren en bij gebruik van de %nn functie kan de berekende prijs afgerond worden. Zie 'Artikel Prijzen'.

  OmzetFontSize Het lettertype formaat bij de Omzet overzichten (6, 8, 10 en 12). Met OmzetFontSize = 6 in combinatie met OmzetSpaties = 0 kan op een A5 afgedrukt worden. Het lettertype en de grootte voor het omzet scherm kan ook worden ingesteld bij Beheer - Kladblok.

  OmzetKorting Bij de 'Omzet' en 'Omzet per Artikel' overzichten het verschil tussen de verprijs (artikel details) en de uiteindelijke verkoop prijs weergeven.
  (Het bedrag dat aan korting is gegeven)

  OmzetSpaties Het aantal spaties aan de linkerkantlijk bij de omzet overzichten (om ruimte te maken voor b.v. een perforator).

  pBestel,
  pFactuur,
  pOfferte en
  pPakbon.

  Variabele waarde voor gebruik met respectievelijk layout 39, 33, 38 en 34. (o.a. Handmatig nummeren)
  PrinterDetails Bij het wijzigen van de printerinstellingen het Windows scherm 'Printer Eigenschappen' weergeven. Als bij het wijzigen van de printerinstellingen het programma 'crashed' deze waarde op 'N' zetten. Niet meer van toepassing vanaf versie 3.3.0.

  PrintNaBetaling Als bij openstaande verkopen (op rekening verkocht) een betaling geboekt wordt automatisch een bon/factuur printen.

  PrintOfferteNaOpslaan Bij het opslaan van een offerte automatisch printen.

  ResetLoginMinuut 0-99, 0 = Uit. Na 1-99 minuten inactiviteit wordt de gebruiker met (login)code 'standaard' ingelogd.
  Uitzondering: als er een wijziging in Adres of Artikel actief is.

  SMTP of MAPI Voor het mailen van Factuur of Offerte. Kies MAPI als op de computer Outlook of Outlook Expresse (of een ander MAPI mailpakket is geinstalleerd). Kies SMTP om rechtstreeks te mailen, u moet dan de juiste SMTP gegevens invullen.

  SMTP_BCC Van elke verzonden mail een BCC versturen b.v. aan uw administratie, bij het versturen via SMTP heeft u geen 'Postvak Uit' om te controleren wat er is verzonden.

  SMTP_CC Van elke verzonden mail een CC versturen b.v. aan uw verkoop afdeling, bij het versturen via SMTP heeft u geen 'Postvak Uit' om te controleren wat er is verzonden.

  SMTP_DisplayName Uw naam of de naam van uw bedrijf.

  SMTP_From Uw e-mail adres.

  SMTP_Host De SMTP server van uw provider, bijvoorbeeld smtp.xs4all.nl , smtp.kpn-officedsl.nl of mail.kpn.nl

  SMTP_User
  SMTP_Password
  Dit is afhankelijk van uw provider, soms kunt u beide leeg laten, vaak moet u hier uw inlognaam en wachtwoord ingeven. Neem contact op met uw provider voor de jusite instelling.

  SpaarKaartDagen Aantal dagen dat een te maken spaarkaart geldig is.

  SpaarKaartWaarde De (veelvoud) waarde van een spaarkaart. Een waarde van '10' maakt spaarkaarten in een veelvoud van 10 dus 10, 20, 30, 40, ... afhankelijk van het spaarsaldo van de klant. Bij een klant met een spaarsaldo van 43.62 wordt er een spaarkaart gemaakt van 40 en blijft er 3.62 saldo over.

  SpaarMargePercentage Het percentage van de marge dat bij het spaarsaldo geboekt moet worden. 0 = geen saldo bijboeken.

  SpaarOmzetPercentage Het percentage van de omzet dat bij het spaarsaldo van de klant geboekt moet worden. 0 = geen saldo bijboeken. Als zowel SpaarOmzet als SpaarMarge een waarde hebben dan wordt het laagste saldo bijgeboekt. Zie 'SpaarkaartArtikel'

  TestPostcodeLand Melding geven als bij het invoeren van een klant geen geldige postcode is ingevoerd (1234AB) en geen land is ingevuld.

  TijdFormaat De weergave van tijd op factuur en offerte, standaard: hh:mm:ss.

  Tml60.BarHght
  .CodePage
  .LineHght
  .StartPos
  .PrijsBold

  Instellingen voor de Epson TML 60II labelprinter, respectievelijk barcode hoogte, tekenset, regel hoogte en start positie. Tml60.PrijsBold (0/1) = de regel met de prijs groot/vet(0) of normaal (1)

  TypeSja n Instelling om de artikel type regel op te delen in maximaal 5 stukken bijvoorbeeld voor kleding.

  TypeSjabloon Opdeling van de type regel aan of uit zetten, J=Ja N=Nee, zie sjabloon voor meer informatie.

  V2MagOmzet Toegang tot 'Beheer - Omzet' voor een verkoper met autorisatie 2. J=Ja N=Nee, zie gebruikers configureren voor meer informatie.

  VerkoopFontSize Formaat van de cijfers bij het verkoop totaalbedrag (8, 10, 12, 14, 18, ...).

  VerkoperMagRekening Status 1 - 10, verkoper mag op rekening verkopen en openstaande verkopen afboeken.
  Zie openstaand en betaalwijze selecteren voor meer informatie.

  VerPercentage Bij het importeren van prijslijsten zonder Verkoop Prijs wordt dit percentage gebruikt om de prijs uit te rekenen.

  VerPrijsAfronden Bij het importeren en bij gebruik van de %nn functie kan de berekende prijs afgerond worden. Zie 'Artikel Prijzen'.

  Versie Huidige versie van het Infokas V3 pakket, verder geen functie.

  VoorraadNaLabel Bij het printen van een barcode etiket automatisch de voorraad ophogen met hetzelfde aantal. J=Ja N=Nee.

  VoorraadNaOpslaan Na het opslaan van een artikel (na wijziging of nieuw artikel maken) vragen om voorraad. J=Ja N=Nee. (Voorbeeld: Na het toevoegen van een nieuw artikel direct het aantal ingeven en door de instelling 'LabelNaVoorraad' ook direct het juiste aantal labels printen.

  Webshop... Diverse webshop teksten die gebruikt worden door de (optionele) webshop koppeling. Meer uitleg in Webshop

  WijzigPrijsTekst Tekst bij het artikel op de bon na het wijzigen van de prijs. De volgende tekens worden vervangen # door de originele prijs, $ door de nieuwe prijs en % door de korting in percentage. Voorbeelden: 'Normale prijs #.' of 'Van € # voor € $ (%).'

  WindowHeight n
  WindowLeft n
  WindowTop n
  WindowWidth n
  De positie en de afmetingen van het infokas scherm, de n is afhankelijk van het KassaId.

  WindowMax n Bij het starten van het programma het scherm 'Maximaliseren' (= schermvullend maken). J=Ja N=Nee. De n is afhankelijk van het KassaId (Meerdere kassa's in één netwerk database).

  WisAlsArtOpVoorraad Mag een artikel gewist / verwijdert worden als het artikel nog op voorraad is (voorraad groter dan 0 [nul]). J=Ja N=Nee.

  WisAveryBuffer Na het afdrukker van Avery labels de buffer automatisch wissen. J=Ja N=Nee.

  WisTelScherm Na een kastel poging het scherm wissen (verplicht alles overnieuw tellen).