InfokasV3

artikelen

 • artikelen zoeken
 • artikeldetails bekijken
 • nieuw artikel toevoegen
 • artikel prijzen
 • artikelen vergelijken
 • artikelen selecteren
 • artikelen wissen
 • labels printen
 • speciale artikelen
 • sjabloon artikelen
 • functietoets artikelen
 • btwmix en 2ehands
 • artikellijst naar kladblok
 •  

  gebruikerzoeken
  Infobits Home pagina
  Infokas Downloaden
  E-mail :

  helpdesk(A)infokas.nl

  infokasv3 artikel prijzen print deze pagina
  prijzen wijzigen en afronden.

  Ieder artikel heeft een kostprijs, een minimum prijs en een verkoopprijs.
  De kostprijs is nodig om in de overzichten een juiste 'bruto winst' weer te geven.
  De minimum prijs is nodig om te bepalen hoeveel korting er op het artikel gegeven mag worden.

  Elke verkoper kan zonder overleg korting geven tot aan de minimum prijs. Verkopers met een autorisatie van 5 of hoger kunnen onder deze minimum prijs verkopen. Ook als een klant is geselecteerd waarbij op de klantenkaart de waarde 'Minimum prijs' is gezet, kan de verkoopprijs tot onder de minimumprijs worden gewijzigd.

  Bij het invoeren van prijzen kan gebruik worden gemaakt van de procent functie.
  Bijvoorbeeld bij nieuw artikel met een kostprijs van 10,00 kan de minimum prijs ingesteld worden met %15 en de verkoopprijs met %40. Bij het opslaan of bij het verlaten van het veld d.m.v. de enter toets wordt de juiste prijs uitgerekend.

  In het kostprijs veld kan ook een % ingevoerd worden. Voorwaarde is dan wel dat er een geldige verkoopprijs is ingevuld. Dit is handig als uw kostprijs bepaald wordt door een vaste korting op de verkoopprijs.

  (Zie sneltoetsen in de gebruikershandleiding voor het % teken.)

  De verkoopprijs wordt in dit geval bepaald op 16,75 = 41% in plaats van de ingevoerde 40%. Dat komt door de afrond functie. Bij 'instellingen - variabelen' staan de variabelen 'MinPrijsAfronden' standaard op 'N' = Niet afronden en 'VerPrijsAfronden' standaard op '25' = afronden op 0,25.

  Mogelijke waarden bij de variabelen zijn : 'N' Niet afronden, "J" automatisch afronden en een waarde in centen tot maximaal 100000 = 1000.

  Voorbeeld:
  '5' rond af op 5 cent dus b.v. 1,65 of 4,20. (0,05 0,10 0,15 0,20 ...)
  '20' rond af op 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 ...
  '175' rond af op 1,75 3,50 5,25 7,00 ...

  Alle waarden ronden af op veelvouden behalve '95' en '99', hierbij wordt altijd afgerond op 0,95 1,95 2,95 of 0,99 1,99 2,99 ...

  Bij automatisch afronden = 'J' wordt de afronding bepaald door de hoogte van het bedrag. Bedragen tot 0.50 worden afgerond op 0,05 tot 5 op 0,25 tot 50 op 0,50 tot 500 op 1,00 en vanaf 500 op 5,00

  Door met de 'Enter' toets het inkoop veld te verlaten worden de Minprijs en Verprijs aangepast op basis van de 'oude' marge. Voorbeeld: Kostprijs = 10,00 Minprijs = 13,69 (15%) en Verprijs = 16,75 (41%) wijzig nu de kostprijs in 8,25 en druk op enter:

  Bij Minprijs staat nu %15 en bij Verprijs %41 door nogmaals op 'Enter' te drukken worden de prijzen nu opnieuw berekend. Door het Kostprijs veld met de 'Tab' toets of door een muisklik te verlaten blijven de Minprijs en Verprijs ongewijzigd.

  Bij het invoeren van een nieuw artikel worden de 'oude' marges bepaald door het laatst geopende artikel.

   

   

  prijzen wijzigen vanuit de artikel lijst.

  Marge en Afronden
  Log in met een autorisatie van 7 of hoger om de functies 'TestMarge', 'SetMarge' en 'Afronden' te kunnen gebruiken.

  Testmarge
  Met TestMarge kan de marge gecorrigeerd worden voor artikelen met een te lage marge, voorbeeld: selecteer de artikelen van het merk 'Kodak' ga vervolgens naar 'TestMarge' en geef als waarden : 20 - 25 - 10.

  Bij de gevonden Kodak artikelen wordt nu gecontroleerd of de marge kleiner is dan 20%. Als dat zo is dan wordt de marge gewijzigd in 25% voor de verPrijs en 10% voor de minPrijs.
  De prijzen worden dus alleen aangepast als de 'oude' verkoopprijs lager is dan inkoop + de ingegeven waarde bij testmarge (+ BTW als de verkoopprijs inclusief is).

  SetMarge

  Met de functie SetMarge kan de marge van alle geselecteerde artikelen worden gewijzigd. Selecteer bijvoorbeeld groep 'Batterij' en 'SetMarge' 40% - 10% om de marge op alle artikelen uit de groep 'Batterij' op 40% en 10% te zetten. Bij Setmarge 40% wordt de verkoop prijs ingesteld op inkoop + 40%. Als de verkoop prijzen inclusief BTW zijn dan inkoop + 40% + BTW.

  Als het veld VerPrijs leeg is (leeg, dus niet nul) dan wordt alleen de minimum prijs aangepast. Dit kan gebruikt worden om de minimum prijs van artikelen te verlagen bijvoorbeeld bij uitverkoop en opruiming artikelen:

  Wijzig verPrijs [Leeg], Wijzig minPrijs = [5]: Alleen de minimum prijs wordt aangepast naar inkoop + 5% (+evt BTW). De verkoopprijs blijft ongewijzigd behalve als de minimum prijs hoger is als de verkoopprijs in dat geval wordt de verkoopprijs ook verhoogd.

  Bij ingave van een negatieve waarde wordt de minimum prijs aangepast op basis van de verkoopprijs. Voorbeeld: de verkoopprijs is € 100, bij de ingave van -42% wordt de minimum prijs ingesteld op € 58 (= 100 - 48%).
  Door dit met -42% in te stellen kan er bij verkoop altijd 40% korting gegeven worden. Als de minimum prijs wordt ingesteld met SetMarge -40% dan kan het zijn dat door het afronden een korting van 40% net niet is toegestaan. Met SetMarge -100 wordt de minimum prijs ingesteld op € 0.

  Afronden

  Met de functie Afronden kunnen de minPrijs en verPrijs elk op een eigen waarde worden afgerond, afronden op 0,25 rond af op 0,25 0,50 0,75 1,00


  Om de verPrijs wel af te ronden en de minPrijs juist niet de waarden 0,05 en 0,01 invoeren, de verkoop prijs rond dan af op 0,05 0,10 0,15 en de minimum prijs op 0,01 0,02 0,03 etc.

  Let op: deze functies werken op de geselecteerde artikelen, selecteer 'Alle Art' om te voorkomen dat alleen de 1e 100 artikelen worden gewijzigd.

  Zie ook het Pre-Sale korting voorbeeld op de pagina kortingsgroep

  Artikelen sorteren
  Wanneer u de artikelen in het verkoopscherm wilt sorteren, klikt u eenmaal op de titel van de kolom. Klikt u bijvoorbeeld op 'Merk', dan worden alle artikelen alfabetisch gerangschikt op merknaam. Klik nogmaals op de titel van de kolom om de sorteervolgorde te wijzigen van oplopend naar aflopend en andersom.