InfokasV3

artikelen

 • artikelen zoeken
 • artikeldetails bekijken
 • nieuw artikel toevoegen
 • artikel prijzen
 • artikelen vergelijken
 • artikelen selecteren
 • artikelen wissen
 • labels printen
 • speciale artikelen
 • sjabloon artikelen
 • functietoets artikelen
 • btwmix en 2ehands
 • artikellijst naar kladblok
 •  

  gebruikerzoeken
  Infobits Home pagina
  Infokas Downloaden
  E-mail :

  helpdesk(A)infokas.nl

  infokasv3 kassasoftware speciale artikelen print deze pagina
  bijvoorbeeld: een serienummer, vraagprijs, statiegeld of weegschaal artikel

  Artikel met serienummer

  Zie Artikel d0-1010 'Artikel met serienummer'. Om een serienummer te koppelen aan een artikel moet bij het selecteren van dat artikel om het serienummer gevraagd worden. Dat kan door bij 'Artikel' - 'Details' in het veld de vraag 'Geef serienummer' in te vullen. Bij het selecteren van dit artikel in het verkoopscherm wordt nu gevraagd om het serienummer. Omdat een serienummer uniek is, moet ook het veld 'Uniek' actief worden gemaakt door hier de waarde 1 in te voeren. Het aantal is zo altijd 1 (of -1) (zie ook artikel niet samenvoegen). Elk extra artikel is ook een extra regel op de bon en heeft een eigen serienummer.

  Artikel niet samenvoegen

  Zie artikel d0-1011 'Artikel niet samenvoegen'. Bij het selecteren van dit artikel wordt gevraagd om een extra omschrijving. In dit geval om het kleurnummer van een blik verf. Het artikel is niet uniek (zie artikel met serienummer). Er kunnen bijvoorbeeld 4 blikken verf van kleurnummer a-123 verkocht worden. Samenvoegen staat hier op 0, als samenvoegen op 1 zou staan dan wordt bij het opnieuw selecteren van dit artikel het bestaande aantal met 1 opgehoogd en dan zouden er geen blikken verf van een andere kleur meer geselecteerd kunnen worden.

  Artikel met samenvoegen

  Zie artikel d0-1012 'Artikel met samenvoegen'. Dit artikel is niet uniek (zie artikel met serienummer) en samenvoegen staat aan (zie artikel niet samenvoegen). Na het opnieuw selecteren van dit artikel wordt het aantal opgehoogd met 1.

  Artikel met barcode

  Zie artikel d0-1013 'Artikel met barcode'. Elk artikel kan meerdere barcode's hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als een artikel in meerdere fabrieken gemaakt wordt. Een Fuji 200 ASA film kan uit een fabriek in Nederland, Duitsland of Frankrijk komen en heeft in dat geval 3 verschillende barcode's.

  Artikel met meerdere barcode's

  Zie artikel d0-1013 en d0-1014. Het is ook mogelijk om één barcode aan 2 verschillende artikelen te koppelen. Bijvoorbeeld de barcode van een 3 pak Fujifilm ook koppelen aan 1 pak film. Bij het scannen van het 1 pak moet de verkoper dan kiezen uit een enkele film en het 3pak/ Zo wordt de verkoper erop gewezen dat hij een 3 pak moet aanbieden aan de klant. Zoek in het verkoopscherm op 8712928008014 voor een voorbeeld.

  Artikel met vraagprijs

  Zie artikel d0-1016 'Boek van de week met wisselende verkoopprijs'. Door bij verkoopprijs het bedrag 0,00 in te voeren, wordt bij het selecteren van dit artikel om een verkoopprijs gevraagd. De bedragen bij kostprijs en minprijs fungeren in dit geval als percentage, minimaal 0,01 = 1% en maximaal 9,99 = 999%. Deze percentages zijn nodig om de marge overzichten bij beheer - omzet kloppend te houden.

  De percentages komen overeen met de marge van een 'normaal' artikel: Bij artikel d0-1015 is de kostprijs 5,42 de minprijs 7,41 (15%) en de verprijs 10,00 (55%). Bij artikel d0-1016 is de kostprijs 0,55 (55%) de minprijs 0,15 (15%) en de verprijs 0,00

  Als na het selecteren van dit artikel een verkoopprijs van 10,00 ingevoerd wordt, dan komt dat neer op een kostprijs van 5,42 en een minprijs van 7,41. Dus voor een 'vraagprijs' artikel: Kostprijs = Verprijs marge / 100 , MinPrijs = Minprijs marge / 100 , Verprijs = 0,00

  Weegschaal artikel

  Groente - Tasty Tom Tros Tomaten Weegschaal artikel:
  De weegschaal print een etiket met een EAN 13 barcode b.v. 2212348004369
  - 22 is de weegschaal code
  - 1234 is de in de weegschaal in te stellen artikel code
  - 8 checksum code
  - 00436 is de prijs in centen
  - 9 checksum code

  Om dit artikel met de juiste prijs te kunnen verkopen moet de code 2212348000000 als barcode aan dit artikel worden toegevoegd (zie pagina 2 van Artikel Details). Na het snanner van de code 2212348004369 wordt automatisch de tomaten als artikel geselecteerd met als prijs 4,36.

  Let op: Bij dit artikel moet 'Uniek' geselecteerd zijn. Als een klant 2x tomaten afweegt dan mag er geen 2x 4,36 geselecteerd worden. Test dit door 2212348005366 in te geven met 'Uniek' aan en met 'Uniek' uit.

  Dit artikel kan ook verkocht worden door in het verkoopscherm 22-1234 (het artikel nr.) in te geven en daarna de prijs.

  Barcode's: barcode 2 en 3 zijn geprint door 2212348000000 te selecteren in de lijst en daarna op [Label Printen] te klikken. Het programma vraagt nu om de prijs, bij label 2 € 4,36 en bij label 3 € 5,36 deze prijs wordt in de barcode verwerkt.

  Koppel artikel (vervangen van statiegeld artikel)

  Door een artikel als koppelbaar artikel in te stellen (samenvoegen = 2) kan dit artikel gecombineerd worden met een ander artikel. Dit is te gebruiken voor koppelen van emballage, statiegeld, leeggeld of verwijderings bijdrage aan een artikel.


  Importeer art_emballage.csv voor de standaard statiegeld lijst.

  De koppelfunctie kan (vanaf versie 3.3) ook gebruikt worden om gewone (BTW belaste) artikelen te koppelen.

  Voorbeeld: Montage + nieuwe buitenband

  Bij het artikel buitenband moet samenvoegen op 2 worden gezet.

  Bij het montage artikel kan nu de buitenband gekoppeld worden. Als bij verkoop het montage artikel geselecteerd wordt komt automatisch de band in hetzelfde aantal in het verkoop scherm. Band + montage is € 27.34 excl = € 31 incl BTW

  Als montage + band als één artikel wordt verkocht dan moet de BTW code op hoog staan. Band + montage is € 26.05 excl = € 31 incl. Dat scheelt € 1.29 in de winst!

  Artikel voor korting

  Zie artikel ad-1001. In verband met marge overzichten is het beter om korting per artikel te geven of de afrond functie [R+Enter] te gebruiken. Als dat niet kan, dit artikel 'Korting' gebruiken. Door de groep Admin in combinatie met de %-% in het Text veld wordt het aantal automatisch -1. De kostprijs van 9,99 (=100%) is nodig voor de marge over de verkoop, doordat de verkoopprijs 0,00 is wordt na het selecteren van dit artikel eerst om het bedrag gevraagd.

  Reserveren van artikelen

  Zie artikel ad-1002 en ad-1003. De %FN% bij 'Text' wordt bij het opslaan van de verkoop vervangen door het factuurnummer.

  De %-% in combinatie met de groep 'Admin' zet het aantal op -1 i.p.v. 1.

  De %FT% bij vraag wordt vervangen door het totaal bedrag van de verkoop.

  Werkwijze: Selecteer een aantal artikelen, selecteer vervolgens dit 'reservering' artikel. Het totaalbedrag van deze verkoop is nu 0,00. Bij het opslaan van deze verkoop worden de artikelen direct van de voorraad afgeboekt zonder dat er omzet is.

  Op het moment dat de klant komt betalen, het artikel ad-1003 'Reservering betaling' selecteren en het juiste bedrag en factuurnummer invoeren.

  Bij beheer - omzet - artikel zoeken -> 'Reservering' is een overzicht te maken van de reserveringen en kunnen de betalingen worden gecontroleerd.

  Deelbetaling

  Zie artikel ad-1004 en ad-1005. Selecteer een aantal artikelen en vervolgens dit 'deelbetaling' artikel, het totaal bedrag is nu 0,00.

  Selecteer vervolgens het artikel 'Deelbetaling, betaling van bon / factuurnummer' en geef hierbij het bedrag in dat de klant nu direct gaat betalen.

  De volgende keren alleen het artikel 'Deelbetaling, betaling van bon / factuurnummer' selecteren en hierbij het bonnummer en het te betalen bedrag ingeven, net zolang tot de factuur volledig betaald is.

  Op deze wijze worden de artikelen direct afgeboekt maar de omzet pas op het moment van betaling.

  Bij beheer - omzet - artikel zoeken -> 'Deelbetaling' is een overzicht te maken van de deelbetalingen en kunnen de bedragen worden gecontroleerd.