InfokasV3

betalen

 • artikelen afrekenen
 • betaalwijze selecteren
 • extra geld pinnen
 • printopties kiezen
 • kastelling
 •  

  gebruikerzoeken
  Infobits Home pagina
  Infokas Downloaden
  E-mail :

  helpdesk(A)infokas.nl

  infokasv3 kassasoftware betaalwijze selecteren print deze pagina
  deelbetalingen kas (contant) / pin en wisselgeld berekenen

  sneltoetsvoorbeeld pin / kas (contant)
  sneltoetsvoorbeeld kas (contant) / wisselgeld
  sneltoetsvoorbeeld kas (contant) / op rekening

   

  U heeft inmiddels een aantal artikelen geselecteerd en wilt nu betaalwijze instellen. Stel, het totaalbedrag is € 482,40 inclusief BTW; u ziet nu het volgende beeldscherm:

  De klant wil € 100,00 contant betalen en de rest pinnen. In het invoerveld naast de betaalwijze (midden-boven op het beeldscherm) staat 482,40; dit is het nog openstaande bedrag. Klik op dit invoerveld, typ '100' en kies vervolgens 2x 'Enter': de eerste keer 'Enter' om het bedrag van € 100,00 te bevestigen, de tweede keer om de betaalwijze 'Kas (contant)' te bevestigen.

  In het invoerveld naast de betaalwijze staat nu: 382,40. Dit is het bedrag dat nog openstaat en de klant wil pinnen. Klik nu op het pijltje, rechts naast 'Kas (contant)' en selecteer 'Pin' als betaalwijze. Kies 1x 'Enter' om te bevestigen. U ziet nu het volgende beeldscherm:

  In het invoerveld naast de betaalwijze leest u: 0,00. Er staat geen bedrag meer open, want de klant heeft het volledige bedrag betaald. Klik nu op het icoontje 'Opslaan' om deze verkoop af te ronden en de transactie te bewaren. Afhankelijk van de printer instellingen wordt er automatisch een kassabon (of factuur) geprint. U kunt de bon ook handmatig printen.

   

  Betaling selecteren met sneltoetsen:

  Voorbeeld 1: Totaalbedrag 482,40 - 100 Kas (contant) - Restbedrag Pin:
  toets functie.
     
  b[Enter] Van het verkoopscherm naar het betaalschrem met de B van Betalen + Enter.
  Ga met Pijltje links naar het invoerveld. De 482.40 in het invoerveld is geselecteerd en wordt automatisch gewist zodra u een toets indrukt.
  100[Enter] Door de [Enter] is het betaalwijze veld weer geselecteerd.
  k[Enter] De K van Kas (contant), bevestig met Enter, het restbedrag is nu 382.40
  p[Enter] De P van Pin, bevestig met Enter, het restbedrag is nu 0.00
  [Enter] Wacht tot de Pin transactie is goedgekeurd en bevestig de verkoop met [Enter] De verkoop wordt geboekt: omzet, BTW, voorraad, omzet per klant, spaarsaldo.

  Wacht altijd met het bevestigen van een verkoop tot de betaling is voltooid.
  Als de pintransactie niet is goedgekeurd (geen saldo, foute pin) of als de klant niet genoeg contant geld bij zich heeft, dan kan de verkoop met 2x Alt+A (1x Betalingen annuleren, 1x Verkoop annuleren) worden afgebroken.

   

  Voorbeeld 2: Totaalbedrag 482,40 - 500 Kas (contant) - Wisselgeld berekenen:
  toets functie.
     
  b[Enter] Van het verkoopscherm naar het betaalschrem met de B van Betalen + Enter.
  Ga met Pijltje links naar het invoerveld. De 482.40 in het invoerveld is geselecteerd en wordt automatisch gewist zodra u een toets indrukt.
  500[Enter] Door de [Enter] is het betaalwijze veld weer geselecteerd.
  k[Enter] De K van Kas (contant), bevestig met Enter, het restbedrag is nu -17.60
  k[Enter] De K van Kas (contant), de klant krijgt het wisselgeld kas (contant) terug, het restbedrag is nu 0.00
  [Enter] Wacht tot duidelijk is dat de klant het geld ook echt bij zich heeft en bevestig dan de verkoop met [Enter] De verkoop wordt geboekt: omzet, BTW, voorraad, omzet per klant, spaarsaldo.

  Geen klant:
  Als u nog geen klant heeft geselecteerd, kunt u de volgende waarschuwing krijgen: 'Verkoop staat niet op naam, doorgaan?'. Kies 'Ja' om geen klantgegevens toe te voegen, en kies 'Nee' om terug te keren naar bovenstaand scherm, zodat u een klant kunt selecteren.

  Deze waarschuwing is afhankelijk van de ingestelde waarde bij variabelen. Zodra het totaalbedrag boven de ingestelde waarde komt krijgt u een melding als er geen klant is geselecteerd. Zet BedragOpNaam op 0 om deze functie uit te schakelen. Voor meer informatie over het selecteren van klanten, klik hier.

   

   

  Voorbeeld 3: Totaalbedrag 482,40 - 250 Kas (contant) - rest op rekening:

  Om in het betaalwijze veld op rekening te kunnen kiezen moet:
  - er een klant geselecteerd zijn
  - bij de details van de klant Betaalcode 21 (op rekening) zijn ingevuld
    of
  - de verkoper moet genoeg rechten hebben om op rekening te verkopen (zie VerkoperMagRekening)

  Een 'zaterdag hulp' mag dus alleen op rekening verkopen als bij de klant Betaalcode 21 is geselecteerd.
  Een verkoper met genoeg rechten kan op rekening verkopen ook al is op de klantkaart betaalcode 21 niet geselecteerd.

  Gebruik het veld Limiet op de details pagina van de geselecteerde klant om een waarschuwing te genereren als de klant met de huidige aankoop gecombineerd met zijn nog openstaande posten over dit bedrag heen gaat.

   
  toets functie.
     
  @1234ab[Enter] Zoek en selecteer de klant bij voorkeur op postcode.
  b[Enter] Van het verkoopscherm naar het betaalschrem met de B van Betalen + Enter.
  Ga met Pijltje links naar het invoerveld. De 482.40 in het invoerveld is geselecteerd en wordt automatisch gewist zodra u een toets indrukt.
  250[Enter] Door de [Enter] is het betaalwijze veld weer geselecteerd.
  k[Enter] De K van Kas (contant), bevestig met Enter, het restbedrag is nu 232.40
  r[Enter] De R van op Rekening, het restbedrag is nu 0.00. Geen keuze [Rekening] ? Pas de betaalcode van de geselecteerde klant aan, of pas de variabele VerkoperMagRekening aan, of log in als verkoper met meer rechten.
  [Enter] Bevestig de verkoop met [Enter]. Als er een limiet is ingesteld komt er een waarschuwing als het totaal openstaande bedrag (incl. deze verkoop) te hoog is. Afhankelijk van de printer instellingen wordt er automatisch een (2e) factuur en/of pakbon geprint.

  Laat de klant die op rekening koopt altijd tekenen, hiervoor kan bijvoorbeeld de pakbon of 2e factuur gebruikt worden.