InfokasV3

betalen

 • artikelen afrekenen
 • betaalwijze selecteren
 • extra geld pinnen
 • printopties kiezen
 • kastelling
 •  

  gebruikerzoeken
  Infobits Home pagina
  Infokas Downloaden
  E-mail :

  helpdesk(A)infokas.nl

  infokasv3 kassasoftware kastelling print deze pagina
  dagelijks de kas tellen

  De kastelling kan op elk moment plaatsvinden, dat kan meerdere keren per dag tot enkele keren per maand zijn. Ons advies is om elke dag te tellen, dit omdat de oorzaak van een eventueel kasverschil dan nog 'vers' in uw geheugen zit.

  Ga naar 'Verkoop - Tellen'.

  Een kastelling is in feite heel simpel, de telling moet gelijk zijn aan het beginsaldo plus alle 'kas (contante)' verkopen min alle retouren en uitgaven.

  Alle betalingen zoals chip, pin, credit card en tegoedbonnen vallen onder 'kas (contante)' verkopen. Verkoop op 'rekening', 'incasso' en 'verrekend met' vallen niet onder 'kas (contante)' verkopen.

  Bij de allereerste telling wordt gevraagd om een beginsaldo, bij elke volgende telling is het beginsaldo het totaal bedrag van de kolom 'In kas' van de vorige telling.

  Er zijn twee tel kolommen voor geld. Zet al het geld dat in kas blijft in de 1e kolom, b.v. al het muntgeld en de briefjes van 5, 10 en 20. Het totaal van deze kolom is het nieuwe beginsaldo voor de volgende telling. Als de aantallen in deze kolom niet kloppen dan heeft u de volgende telling een kasverschil!

  In de 2e kolom komt al het geld dat niet in kas blijft, b.v. de briefjes van 50, 100 en 200 of een overschot aan munten en 'klein' papiergeld.

  Gebruik de sneltoetsen om velden te selecteren, dat gaat (meestal) sneller dan met de muis:
  toets functie.
     
  Alt+h Help, open de pagina in de handleding.
  Alt+l Lade openen.
  Alt+n Nieuwe telling.
  Alt+r Nieuwe Regel.
  Alt+w Regel Wissen.
  Volgende / vorige veld.
  Enter Volgende veld.
  Tab Volgende veld.
  Shift+Tab Vorige veld.

   

  In het telveld komen alle andere betalingen, kies een omschrijving en een bedrag en klik vervolgens op 'Regel toevoegen' (rode pijl).

  Aan de omschrijving kunt u een eigen tekst toevoegen, b.v. 'Pin periode 264' of 'Albert Heijn - koffiemelk'. Bij een duidelijke omschrijving weet uw boekhouder welk bonnetje bij de telling hoort en dat scheelt tijd.

  Selecteer een regel in het telveld en klik op de 'X' om de regel uit het telveld te verwijderen.

  Klik nadat alle velden zijn ingevuld op 'Nieuwe telling'.

  Als het kasverschil kleiner is als de bij variabelen ingestelde 'MaxKasVerschil' dan wordt de telling in het kladblok getoond (zie laatste afbeelding).

  Als het kasverschil groter is dan komt de melding 'Het kasverschil is te groot, tel opnieuw'. Met de variabele WisTelScherm kan ingesteld worden of het scherm moet worden gewist.

  Als na de 2e telpoging het kasverschil nog steeds te groot is, dan wordt ook het bedrag genoemd: 'Kasverschil is mm,nn tel opnieuw.'

  Als na de 3e telpoging het kasverschil nog steeds te groot is, dan wordt de telling toch als definitief opgeslagen.

  De totalen van elke telpoging worden weergegeven in het kladblok.
  De telling wordt ook automatisch opgeslagen in de map 'C:\Infobits\Infokasv3\Telling' als telling_??.rtf waarbij ?? staat voor het telnummer.
  Met met de knop 'Gegevens printen' (rode pijl) of met 'Shift + F12' kan de telling afgedrukt worden.

   

  Opmerking:
  Het kasverschil wordt pas getoond na de 2e telpoging om te voorkomen dat de kas 'kloppend' gemaakt wordt.
  Alle telpogingen worden opgeslagen in de database zodat u altijd kunt hoe een werknemer de kas telt.